AVG

Website en Facebookpagina:
Op de website en Facebookpagina staan (of komen te staan) namen en foto’s van de leden en niet-leden (ook gasten) , hun hond(en) en van activiteiten op de vereniging en andere locaties. Indien je dit niet wil, graag een berichtje naar secretaris@vdhoosterhout.nl

Privacybeleid VDH Oosterhout

Het bestuur van de VDH Oosterhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden,aspirantleden, en  niet-leden die bij ons examens doen,  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: ·
KvK 40282769
Statendamweg 99 Oosterhout
secretaris@vdhoosterhout.nl

Persoonsgegevens die wij gebruiken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 VDH lidmaatschapsnummer]

Gegevens van de hond:
 -Stamboom, chipnummer, geboortedatum, en dergelijke

In het kort: alle gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan de eisen van de Raad van Beheer/VDH voor het lidmaatschap, examens/wedstrijden.

En de gegevens om je te kunnen bereiken (bellen, e-mailen of whatsappen) indien dit nodig is.

Ook worden er gegevens verwerkt in de notulen van vergaderingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking ervan. De persoonsgegevens worden dus niet langer bewaard dan noodzakelijk is om aan de eisen van Raad van Beheer/VDH te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VDH Oosterhout deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van regels van Raad van Beheer/VDH en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder kunnen we deze op jouw verzoek naar derden doorsturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je kunt altijd inzage vragen in je persoonsgegevens, deze aanpassen of verwijderen. Heb je bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens, stuur dan een verzoek naar secretaris@vdhoosterhout.nl.

Indien er geen toestemming voor gegevensverwerking wordt gegeven of deze wordt ingetrokken, dan kan je geen lid worden of is het lidmaatschap bij VDH Oosterhout per direct beëindigd.

Autoriteit Persoonsgegevens:
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bescherming persoonsgegevens
Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, van je gegevens tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuur VDH Oosterhout